Posted in GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CẦU KÈ

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CẦU KÈ

Điều kiện tự nhiên: Huyện Cầu Kè nằm về phía Tây của tỉnh Trà Vinh, thuộc tả ngạn sông Hậu. – Phía Đông giáp huyện…

Continue Reading...